HR Business Partner

Wyzwania pracodawców:

 • rotacja, 
 • brak skutecznej rekrutacji, 
 • znudzenie kadry, 
 • porzucanie pracy przez nowych pracowników
 • brak prawidłowego wdrożenia nowych osób
 • zbyt szybki rozrost firmy- przeciążenie pracowników
 • brak zaangażowania pracowników, 
 • wypalenie zawodowe
 • zła opinia

Human Resources Business Partner- kto to?

Naszym zadaniem jest wspieranie zarządu firmy i pracowników w zakresie realizacji strategii firmy – w tym tej która dotyczy budowy marki pracodawcy.

Co robimy w tym zakresie?

AUDYT

 • pytamy, które problemy będą najistotniejsze w danej instytucji
 • audyt, analiza,
 • konsultacje

STRATEGIA DZIAŁAŃ HR

 • jakie cele chcemy osiągnąć, w jaki sposób oraz kiedy. 
 • tworzymy plany działań wewnętrznych i zewnętrznych, 
 • oceniamy jakie kompetencje trzeba poprawić w kadrze, 
 • sugerujemy procedury, 
 • pomagamy w doborze personalnym.

WDROŻENIE ZALECANYCH DZIAŁAŃ

 • szkolimy kadrę i budujemy świadomość i kulturę organizacyjną
 • przy okazji również konsultujemy problemy produkcyjne/ organizacyjne, które rzutują na problemy HR
 • ostatecznie wszyscy razem cieszymy się z rezultatów
zd2
Wsparcie dla branży ubezpieczeniowej, sprzedażowej:
 • budowa zgranego zespołu, z jasnym podziałem zadań
 • obudzenia ducha wspólnego działania 
 • nastawienie na osiąganie coraz lepszych celów sprzedażowych i jakościowych w obsłudze klienta
 • nastawienie na przepływ informacji
 • podnoszenie kompetencji
zd1
Wsparcie agencji pracy:
 • jak dbać o swoich pracowników
 • jak ograniczać rotację
 • jak budować długotrwałe relacje
 • jakie narzędzia negocjacji stosować
 • tworzenie materiałów pomocniczych dla nowych pracowników