Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 Zgodnie z obowiązującymi przepisów prawa informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Doradztwo Strategiczne Anna Stachniuk z siedzibą w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 19B/29;

biuro@annastachniuk.com

www.annastachniuk.com

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, wysyłanie informacji handlowej – dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e przez upoważnionych pracowników firmy Doradztwo Strategiczne Anna Stachniuk oraz upoważnione firmy zewnętrzne.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi;

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z w/w informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanym celu przez firmę Doradztwo Strategiczne Anna Stachniuk i podmioty upoważnione przez administratora.