KREACJA MARKI, WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK

Prowadzący: Anna Stachniuk

Aby biznes miał szanse trwać i się rozwijać musi być oparty na solidnej podstawie. 

Wszyscy używamy stwierdzenia strategia przedsiębiorstwa– a ilu z nas ją faktycznie ma?
Ilu ją aktualizuje? Ilu przedsiębiorców bada czy jest ona faktycznie skuteczna?

Grupa docelowa:
Kierownicy, managerowie, członkowie zarządów, działy marketingu, działy R&D

Cele szkolenia:
• analiza kluczowego punktu w strategii czyli POTRZEBY
• analiza składowych strategii w ujęciu komunikacji marki oraz komunikacji nowego produktu – BUSINESS MODEL CANVAS
• narzędzia analityczne
• nowoczesne kanały sprzedaży
• analiza elementów wyjścia i wejścia przy nowej produkcji- SIPOC

PROGRAM SZKOLENIA

Analizy:
• SWOT 
• mapa empatii
• analiza osobowości
• badanie rynku, analiza Brand24
• analiza konkurencji
• macierz BCG
• SIPOC

Nowoczesne kanały sprzedaży

BMC-Działania w strategii skupiają się na:

• propozycji wartości
• analizie segmentów klientów
• kluczowych zasobach
• kluczowych partnerach
• kluczowych działaniach
• rodzajach relacji 
• kanałach informacji, dystrybucji
• analizie kosztów
• analizie przychodów

Co proponujemy:
indywidualne konsultacje dla zarządu, managerów
szkolenia dla działów marketingu lub HR
• stworzenie strategii biznesowej (marketingowa, personalna)
realizację założeń strategii przez wdrożenie.

Działamy na zasadzie tajemnicy zawodowej, po podpisaniu umowy o współpracy. Jesteśmy podmiotem zewnętrznym nie osobą na etacie, zatem różni nas motywacja – jesteśmy nastawieni na cel, na realizację zadań w określonym czasie i na satysfakcję klienta.