PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W PRAKTYCE OD 2019 ROKU

Prowadzący: Grzegorz Waszkiewicz

 

Grzegorz Waszkiewicz

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu z tytułem MBA Dominican University w Chicago, Broker Ubezpieczeniowy, Członek Zarządu Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej DFR Inwestycyjny sp. z o.o., Doświadczony praktyk wdrożeń Pracowniczych Programów Emerytalnych i innych programów grupowych w firmach. Uczestnik wielu konferencji i spotkań mających na celu kształtowanie zapisów ustawy o PPK.

Man touching virtual screen

Pracownicze Plany Kapitałowe są nową formą powszechnego oszczędzania, współfinansowaną przez pracowników i pracodawców, z dodatkowym udziałem środków państwowych.
Zgromadzone środki będą wypłacane po osiągnięciu przez pracownika wieku 60 lat, planowane są wypłaty w ratach przez 10 lat.

Za kilka miesięcy pierwsi pracodawcy będą zobowiązani wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w firmach, kolejność wygląda następująco:

 • zatrudniający co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
 • zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
 • zatrudniający co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
 • pozostali pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pomimo że, od 1 lipca 2019 r. największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób, powinny być przygotowane do zaoferowania PPK swoim pracownikom warto już wcześniej zaplanować jak ten będzie wyglądać w praktyce u konkretnego pracodawcy.

Na szkoleniu poruszymy następujące zagadnienia:

1. PPK -nowe obowiązki pracodawcy, nowe obciążenia dla pracownika i pracodawcy.

 • Formy oszczędzania na emeryturę, porównanie PPE i PPK Pracownicze
 • Plany Kapitałowe – założenia projektu ustawy
 • PPK obowiązkowe czy dobrowolne
 • Ogólne zasady PPK
 • Platforma PFR
 • Umowy zawierane w ramach PPK
 • Kto i w jakiej wysokości zasila PPK
 • Dziedziczenie środków z PPK

2. PPK – obowiązki pracodawcy:

 • Procedura tworzenia PPK
  Jak wybrać PPK
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne dla pracodawcy
 • PPK z punktu widzenia podatków, możliwe zwolnienia
 • Terminy
 • Zagrożenia – kary

3. PPK – prawa i obowiązki pracownika:

 • Jak się zapisać i jak wystąpić z PPK
 • Zmiana pracodawcy a PPK
 • Rozwód i dziedziczenie w PPK
 • Rozporządzenie środkami z PPK

4. PPK – wybór instytucji finansowej

Zainteresowani profesjonalnym szkoleniem lub poradą jak rozwijać kompetencje managerskie, ale macie jeszcze dodatkowe pytania?
Nasz kontakt to tel. 724 200 142