RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych czyli RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja  2018 r polscy przedsiębiorcy stoją przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami.

Nasz zespół pomaga wam odnaleźć się w nowej rzeczywistości oraz dostosować posiadane procedury lub stworzyć nowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, które chronią dane osobowe klientów Waszej firmy jak i jej pracowników. Wdrożenie oraz respektowanie zasad RODO w organizacji podnosi zaufanie do takiego kontrahenta, ale też, a może przede wszystkim pracodawcy.

Działamy w trzech poziomach:

Audyt przedwdrożeniowy lub sprawdzający po wdrożeniu

1. Identyfikację zbiorów danych osobowych.
2. Sprawdzenie dopuszczalności przetwarzania danych.
3. Analizę dotychczasowej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem  procedur oraz stworzenie wytycznych dotyczących braków.
4. Analizę zabezpieczeń fizycznych.
5. Analizę zabezpieczeń infrastruktury IT.
6. Analizę przepływu danych osobowych między działami.
7. Analizę przekazywania danych osobowych do podmiotów zewnętrznych.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych

1. Stworzenie lub aktualizacja bieżącej dokumentacji oraz uzupełnienie o niezbędne zapisy i brakujące procedury (w kontekście RODO).
2. Stworzenie potrzebnych formularzy i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych dla wszystkich działów.
3. Wyznaczenie koniecznych funkcji w organizacji.

Szkolenia wewnętrzne dla pracowników i kierownictwa, odnoszące się do zmian przepisów i nowych obowiązujących procedur w przedsiębiorstwie.

Naszymi klientami są:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne,
  • przedsiębiorstwa usługowe,
  • firmy kilkuosobowe,
  • firmy, które zatrudniają kilkuset pracowników i mają bardzo rozbudowaną strukturę.

Doświadczenie, które zdobywamy przy współpracy z tak różnorodnymi podmiotami pozwala nam na ciągły rozwój. Pomagamy naszym klientom w codziennych wyzwaniach, przed jakimi stają, chcąc chronić dane osobowe. Pojawiające się problemy mają wyjątkowy charakter i wymagają nowatorskiego podejścia. Na szczęście, w każdej sytuacji, dzięki wsparciu zespołu prawnego oraz doświadczeniu, które zdobyliśmy zajmując się ochroną danych możecie liczyć na fachową poradę. Wszelkie stosowane przez nas rozwiązania są dopasowane indywidualnie do potrzeb klienta i na każdym etapie z nim konsultowane.

Zarówno w działaniach HR jak i wdrożeniach RODO każdego klienta traktujemy indywidualnie, badamy jego potrzeby i problemy, a nasze realizacje są „szyte na miarę”.