KONSULTACJE DLA MANAGERÓW

Prowadzący: Anna Stachniuk

Konsultacje oparte na ćwiczeniach kompetencji oraz praktyczne porady szyte na miarę!

Cechy dobrego managera wynikają nie tylko z charakteru, czy osobowości, ale też z odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz umiejętności aktywnego słuchania. Rozwiń je podczas spotkań na żywo lub konsultacji online.

Manager, Przywódca, Lider, Szef- gdzie jest różnica? Cele spotkań:

 • spotkania to zbiór ćwiczeń.
 • Skupiamy się na rzeczywistych przykładach, problemach by uczestnicy wynieśli już gotowe rozwiązania dla siebie. 
 • Szkolenie opierające się na umiejętnościach rozmowy, aktywnego słuchania, negocjacji,
 • Poznasz mechanizmy działań, które sprawią, że będziesz skutecznie delegować zadania i je sprawdzać.
 • Poznasz sposoby budowania komunikacji

Wspólnie odpowiadamy na następujące pytania:

 • Jakim przełożonym chcesz być? różnice między stylami zarządzania
 • Charakterystyka problemów i wyzwań stojących przed kierownikami zespołów.
 • Oczekiwania pracowników- mapa empatii– warsztat praktyczny
 • Jakie są różnice pokoleń na rynku pracy- charakterystyka pokoleń X,Y,Z ?
 • Jak zaopiekować się nowym członkiem zespołu –mentoring?
 • Jak motywować obecnych członków zespołu do rozwoju?

Ćwiczenia praktyczne w czasie spotkań to:

 • Grywalizacja jako ważny element podnoszenia kompetencji i budowania zespołu.
 • komunikacja werbalna jak mówić i słuchać
 • komunikacja niewerbalna- mowa ciała
 • asertywność
 • informacja zwrotna
 • trudne rozmowy- zwolnienie, nagana
 • analiza oczekiwań pracowników- mapa empatii
 • Jak planować pracę i cele?
 • Jak oceniać pracowników, nagradzać i karać? 

Jesteście zainteresowani profesjonalnym szkoleniem lub poradą i macie dodatkowe pytania 

Dzwońcie: 607 692 515

Piszcie: strategia@annastachniuk.com